projekt nr 3

3. Budowa przejścia naziemnego i połączenia ścieżek rowerowych wraz z dojściem do przystanków tramwajowych na skrzyżowaniu ulic hynka i rzeczypospolitej


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Projekt zakłada wybudowanie przejścia naziemnego wraz z chodnikami do przystanków "Bajana" w pasie rozdziału jako alternatywy dla istniejącego przejścia podziemnego. Ponadto przejście połączy istniejące ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Hynka i Al. Rzeczypospolitej. Przejście poprawi możliwość poruszania się i dostępu do komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych oraz zmniejszy dystans między istniejącymi przejściami naziemnymi i przystankami dostępnymi dla ww. osób. Projekt ma znaczenie dla połączenia trzech dzielnic: Wrzeszcza Dln, Zaspy Młyńca i Zaspy Rozstaja oraz dla poprawy dostępu do usług i komunikacji miejskiej przy jednoczesnym nie zmniejszaniu parametrów przepustowych Al. Rzeczypospolitej (wpięcie w istniejące fazy świateł).

Opis lokalizacji

Skrzyżowanie ulic Franciszka Hynka, Rzeczypospolitej i Legionów - styk trzech dzielnic: Wrzeszcza Dolnego, Zaspy Rozstaja i Zaspy Młyńca. Przystanek tramwajowy "Bajana"

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

budowa 150 mb chodnika i 30 mb ścieżki rowerowej, instalacja dodatkowych komór sygnalizatorów na istniejących słupach, dostawienie dodatkowych słupów dla sygnalizatorów oraz do nadawania komunikatów "uwaga tramwaj", budowa pętli indukcyjnych do wzbudzania sygnalizacji przez nadjeżdżający tramwaj, rozbudowa sterownika sygnalizacji, oznakowanie poziome i pionowe - łącznie 125 000 (na podstawie wyceny sporządzonej przez Dział Inżynierii Ruchu ZDiZ).

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

tak, standardowe koszty utrzymania chodnika (zamiatanie, odśnieżanie)