projekt nr 3

3. Zielony wrzeszcz, zielona szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Projekt zakłada, że we wskazanych lokalizacjach wykonane zostaną nowe nasadzenia (brakująca trawa, krzaki, kwiaty), zamontowane ławki, kosze na śmieci, pojemniki na psie odchody, urządzenia zabawowe. Projekt zakłada także budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Klasa ta, usytuowana poza budynkiem szkolnym, jest standardowym wyposażeniem w szkołach europejskich i amerykańskich. Zielona klasa umożliwi prowadzenie na świeżym powietrzu zarówno zajęć z zakresu przyrody ożywionej, nieożywionej, ale również planowanie czasu wolnego, sposobów prowadzenia obserwacji, ich zapisywania, budowania wniosków i argumentacji na ich poparcie. Dodatkowo uczniowie zdobywać będą wiedzę bawiąc się doświadczeniami, wyznaczając kierunki w terenie, poznając ekosystemy miejskie, prawidłowe nawyki żywieniowe, rozwój człowieka i jego nierozerwalną więź z otaczającą przyrodą. Zielona klasa będzie wyposażona w stoliki, krzesełka i parasole, pomoce dydaktyczne.

Opis lokalizacji

1. Plac Wybickiego- działka numer 237/6, obręb 042, powierzchnia ok. 800 m2 2. ul. Lelewela- działka 422/1, obręb 042- powierzchnia około 600 m2 3. Al. Hallera- działka 1251/2, obręb 044, powierzchnia około 1000 m2 4. Działka na tyle SP 24, numer działki 671/4, obręb 043 (część działki).

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Około 185 000 tyś zł.

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Bieżące utrzymanie zieleni. Koszt roczny 6000,00 zł .