projekt nr 4

4. Ratujmy gdański tramwaj


Rodzaj projektu

Ogólnomiejski

Przedmiotem projektu jest odbudowa wagonu tramwajowego wyprodukowanego w 1955 r. w Konstalu (seria N, numer boczny 9016). Odbudowywany tramwaj stanowić ma doczepę (drugi wagon), który będzie mógł jeździć w składzie z wagonem Konstal N (numer boczny 11) - w załączniku znajduje się zdjęcie wagonu #11.
Głównym zadaniem projektu jest rekonstrukcja powyższego wagonu.
Celem realizacji projektu jest promocja historii przemysłu i historii komunikacji miejskiej w Gdańsku. Realizacja działania ma umożliwić zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie historii Gdańska XX wieku. Dodatkowym atutem jest zwiększenie atrakcyjności historycznej miasta pod względem turystycznym.

Opis lokalizacji

Lokalizacja ogólnomiejska. Podczas nie użytkowania tramwaj będzie przechowywany na zajezdni tramwajowej spółki Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Szacowany koszt zadania: 700 tysięcy złotych

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Projekt w dalszych latach nie będzie generował dodatkowych kosztów utrzymania. Koszty bieżących remontów czy konserwacji będą prowadzone przez spółkę Gdańskie Autobusy i Tramwaje, która już obecnie zatrudnia wykwalifikowane osoby do prowadzenia tego typu

Załączniki