projekt nr 11

11. Plac do gry w bule tzw. "boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic zakopiańskiej i bema.


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Projekt przewiduje powiększenie istniejącego terenu rekreacyjnego w parku miejskim (przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema) o plac do gry w bule, tzw. bulodrom. Celem projektu jest ożywienie parku, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom Siedlec, którzy będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Gra w bule polega ona na precyzyjnym rzucaniu stalowymi kulami do celu. Może w nią grać każdy: rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Bulodrom to równy utwardzony grubym żwirem plac o wymiarach 10 x 10 m, na którym odbywa się gra. Miejsce to będzie ogólnodostępne dla wszystkich przez cały rok, a korzystanie z niego bezpłatne. Powstanie bulodromu spopularyzuje park i będzie uzupełnieniem już istniejącej tam „siłowni pod chmurką”. Przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz komfortu życia mieszkańców Siedlec. Pozwoli lepiej integrować ze sobą lokalną społeczność, ponieważ ma szansę stać się lubianym miejscem sąsiedzkich spotkań.

Opis lokalizacji

inwestycja zlokalizowana na działce nr 473/5 obręb 79, przy ul. Zakopianskiej

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

koszt szcunkowy ok. 40.000,00 zł.

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak. Koszty bieżącej konserwacji i utrzymania czystości.