projekt nr 5

5. Remont schodów łączących siedlce z suchaninem (ul. nad jarem oraz skarpową z ul powstańców warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego teren


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Projekt zakłada remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (wymiana nawierzchni na dojściach do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, remont stopni schodowych, uzupełnienie tynku na ścianach oporowych wraz z pomalowaniem, renowacja barier i poręczy stalowych). Zły stan podjazdów dla wózków, stopni i poręczy wyklucza z korzystania ze schodów rodziców z wózkami, osoby starsze oraz niepełnosprawne. Schody te są bardzo istotne dla mieszkańców. Łączą obie dzielnice umożliwiając mieszkańcom dotarcie do marketów spożywczych, centrum handlowego, przychodni lekarskiej oraz komunikacji miejskiej położonych na Suchaninie. Obok schodów zostaną postawione 2 ławki umożliwiające odpoczynek, przy schodach zostanie zainstalowany monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa oraz 2 latarnie oświetlające teren, zostanie postawiona tablica informacyjna przedstawiająca historię Siedlec, Suchanina i ul. Skarpowej. Teren zielony wokół zostanie zagospodarowany i zadbany.

Opis lokalizacji

Schody łączące ulicę Nad Jarem oraz Skarpową z ulicą Powstańców Warszawskich.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Całkowity koszt inwestycji: 243 000 złotych

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

1. Roczne utrzymanie 1 lampy: 370 zł x 2 = 740 złotych 2. Roczne utrzymanie terenów zielonych i sprzątanie schodów = 400 złotych

Załączniki