projekt nr 1

1. Budowa "psiej stacji" przy ul. kolonia wyżyny


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Miejsce, gdzie spotykają się ulice Skarpowa i Kolonia Wyżyny, jest terenem zielonym, które okoliczni mieszkańcy wybierają na spacery ze swoimi psami. Niestety wielu z nich nie sprząta po swoich pupilach. Przykładem tego jest przykry widok, który ukazuje się gdy stopnieje śnieg, lub zapach gdy zacznie robić się cieplej.
Psie odchody zawierają wiele bakterii chorobotwórczych (salmonella), pierwotniaków (toksoplazmoza), pasożytów przewodu pokarmowego (glizda ludzka, tasiemiec psi, bąblowiec) i mogą powodować zanieczyszczenie wód gruntowych przez pałeczkę okrężnicy.
Uchwałą Rady Miasta Gdańska "Każdy właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta." W przeciwnym wypadku grozi mandat nawet do 500zł.

Zakres prac obejmuje ustawienie psiej stacji na wybiegu dla psów w Parku Bema oraz wykonanie i montaż 2 tablic z informacją o obowiązku sprzątania po psach, z umieszczeniem ich na terenie przy ul.Skarpowej /Kolonia Wyżyny.

Opis lokalizacji

Działka 356/2 Obręb 79, teren Gminy Miasto Gdańsk

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Koszt zakupu Psiej Stacji - ok.600 - 750zł Koszt montażu - ok 150 - 200zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Okresowa konserwacja.

Załączniki