projekt nr 7

7. Słupki na chodniku przy ul. wesołej – porządek i estetyka


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Ulica Wesoła leży w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch dużych szpitali. Przyjeżdżające auta parkują gdzie popadnie, często w miejscach niedozwolonych: przy zakrętach oraz na chodnikach. Ciężko przecisnąć się chodnikiem zatarasowanym samochodami np. rodzicowi z wózkiem czy osobie o kulach.
Z kolei parkowanie w niedozwolonej bliskości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż auta całkowicie zasłaniają widoczność.
Projekt zakłada montaż żeliwnych słupków (częściowo wymianę starych) na całej długości ulicy (po stronie kamienic), włącznie z pełnym zakrętem- wjazdem w ul. Malczewskiego. Obecnie to miejsce jest stałym punktem „żniw” Straży Miejskiej – codziennie widać auta z blokadami na kołach.
Walor estetyczny jest taki, że wnioskujemy o eleganckie, czarne, żeliwne słupki zwieńczone kulami, takie, jakie są na dole ulicy (kilka od strony szpitala). Czas wymienić stare, różnorakie, powyginane i zdewastowane blaszane słupki.

Opis lokalizacji

ul. Wesoła, Gdańsk

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Zakup i montaż ok. 57 żeliwnych słupków: 19 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

projekt generuje minimalne koszty utrzymania w kolejnych latach - malowanie słupków co 4-6 lat

Załączniki