projekt nr 8

8. Rewitalizacja zieleńca przy ul. leona wyczółkowskiego


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Zieleniec przy ul.Wyczółkowskiego to miejsce urokliwe, mające w sobie ogromny potencjał.
Zakres prac rewitalizacyjnych obejmowałby wymianę krawężników, wykonanie nowej nawierzchni alejek, dosadzenie żywopłotu wzdłuż ul L. Wyczółkowskiego po stronie w kierunku Suchanina dla celów bezpieczeństwa. Ponadto przeprowadzone zostałyby prace w zakresie zagospodarowania zieleni w tym założenie trawników, nowe nasadzenie oraz rewitalizacja dotychczasowej zieleni. Ustawione zostałyby elementy małej architektury (tj. dwie ławki, trzy kosze na śmieci). Zieleniec przy ul. L.Wyczółkowskiego od lat jednoczy mieszkańców. Wielokrotnie mieszkańcy wspólnie sprzątali, porządkowali teren parku, po to aby każdemu z nas było zwyczajnie milej.
Aktualnie w parku bawią się małe dzieci, ale i starsi mieszkańcy chętnie spacerują. Na dzień dzisiejszy na terenie parku znajduje się tylko jeden śmietnik i jedna ławka w centralnej części.
Łatwiej będzie nam dbać o miejsce przyjazne ,bezpieczne i piękne.

Opis lokalizacji

Zieleniec przy Wyczółkowskiego Leona Wyczółkowskiego 80-980 Gdańsk nr działki 0079.130

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Zakres prac stawka wg. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Powierzcnia/ilość Suma Wymiana krawężników 62 zł/mb 395 24500 Wykonanie nawierzchnia alejek 100 zł/m2 440 44000 Żywopłot 30zł/mb 50 1500 Zagospodarowanie zieleni 30zł/m2 400 12000 Mała architektura: ławki 800 zł 2 1600 śmietniki 450 zł 3 1350,00 zł Projekt 10 000 zł 1 10000 RAZEM 94950

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

nie

Załączniki