projekt nr 6

6. Remont nawierzchni ulicy bystrzyckiej


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Ulica Bystrzycka znajduje się na Siedlcach i stanowi piesze, rowerowe oraz drogowe połączenie z Chełmem. Z roku na rok stan nawierzchni ulicy ulega pogorszeniu Ubytki w nawierzchni i obluzowana trylinka niedostatecznie przytwierdzona do podłoża utrudnia poruszania się mieszkańcom oraz stanowi zagrożenie dla pieszych rowerzystów i kierowców.

Opis lokalizacji

Gdańsk, ulica Bystrzycka od nr 1 do 18.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Kosz szacunkowy około 270 tysięcy złotych.

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak, koszty bieżącej konserwacji.

Załączniki