projekt nr 7

7. Remont nawierzchni w ciągu jezdno - pieszym na ul. gotfryda lengnicha.


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Zakres prac:
- remont nawierzchni chodnika aktualnie wykonanego z płyt betonowych ( na odcinku od ul. Hallera do ul. Dzielnej) polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych ( kostka, płytki itp. ) z przystosowaniem konstrukcji do obciążenia ruchem samochodów osobowych
- remont nawierzchni chodnika aktualnie wykonanego z kostki kamiennej ( na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Dzielnej) polegający na przebrukowaniu nawierzchni z kostki kamiennej z przystosowaniem konstrukcji do obciążenia ruchem samochodów osobowych
- budowa chodnika ( jednostronnie ) na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Kochanowskiego
- budowa wpustu deszczowego ( w sąsiedztwie zespołu garaży ) z odprowadzeniem wody do kanału deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kochanowskiego

Opis lokalizacji

ul. Gotfryda Lengnicha Działki: 0044.1116 i 0044.1202

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

400 m2 x 185 zł/m2 = 74.000,- PLN

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Koszty utrzymania w wyniku przeprowadzonego remontu - bez zmian.

Załączniki