projekt nr 6

6. Remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. mickiewicza na odcinku od ul. hallera do ul. kochanowskiego.


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Remont całej nawierzchni bitumicznej na tym odcinku wiąże się z fatalnym stanem tejże ulicy. Naprawa poprzez łatanie dziur już nic nie daje.
Stan jezdni wpływa na ponadnormatywne zużycie części samochodowych co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska.
Ruch samochodowy na tym odcinku jezdni jest bardzo duży w związku z przyjazdami mieszkańców do przychodni , aptek, wyższej uczelni oraz kościoła.
Lokalizacja ulicy to działka Nr 918\4 Obręb 44. Koszt szacowany na 200 000 tyś złotych \ dwieście tysięcy złotych\.
Koszty, nr działki oraz zakres prac skonsultowane z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Opis lokalizacji

Działka Nr 918\2 Obręb 44 Ulica Mickiewicza na odcinku od Ul. Hallera do Ul. Kochanowskiego.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

440 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Załączniki