projekt nr 9

9. Treningi aktywizujące open pod chmurką - wrzeszcz dolny


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej w dzielnicy Wrzeszcz Dolny, skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej mieszkańców. Uczestnicy treningów nauczą się jak korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo i czerpać radość z aktywności. Ponadto treningi są okazją do spotkań z innymi ludźmi i budowania relacji w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (w dwóch grupach) na wiosnę (od marca do czerwca) i na jesieni (od września do listopada). Projekt przewiduje łącznie 60 spotkań (po 30 spotkań dla każdej z grup).

Opis lokalizacji

Park "Nad Strzyżą"

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Łączny koszt projektu 10400zł (60 spotkań po 1,5 godziny). W tym: koszt wynagrodzenia trenera 9000zł (150zł za 1,5h); koszt przeprowadzenia dwukrotnie analizy składu ciała analizatorem medycznym wszystkim uczestnikom wraz z interpretacją 1000zł (500zł za 1,5h); koszt materiałów promocyjnych 400zł.

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Załączniki