projekt nr 12

12. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. waryńskiego


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Projekt zakłada utworzenie miejsc parkingowych - parkowanie prostopadłe od budynku Danusi 4D za kioskiem RUCHU do połowy budynku Waryńskiego 14. Proponowana jest realizacja parkingu pomiędzy przedogródkami a chodnikiem o długości 50 m licząc od kiosku RUCHu. Dolny Wrzeszcz - to w głównej mierze dzielnica LUDZI STARSZYCH. Parkujące, bez żadnego uporządkowania, samochody utrudniają w znacznym stopniu przejście osobom pieszym.

Opis lokalizacji

Ulica Waryńskiego cześć parkingowa, parkowanie prostopadłe od budynku Danusi 4D za kioskiem RUCHU do połowy budynku Waryńskiego 14. Realizacji podlega parking pomiędzy przedogródkami a chodnikiem o długości 50 m.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

projekt - ~5 000,00 zł wykonanie - ~125 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Konserwacja i utrzymanie jak do tej pory