projekt nr 10

10. Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w gdańsku - część 2


Rodzaj projektu

Ogólnomiejski

Celem projektu jest poprawa spójności i jakości sieci głównych tras pieszych i rowerowych Gdańska. Nowa sytuacja komunikacyjna miasta po otwarciu tunelu portowego umożliwia znaczącą poprawę warunków ruchu w centrum miasta oraz poprawę dojścia do przystanków komunikacji publicznej. Projekt obejmuje:

1. Dwukrotne poszerzenie przejścia dla pieszych i budowę przejazdu rowerowego przez al. Grunwaldzką przy ul. Dmowskiego (przy "Manhattanie")
2. Utworzenie szerokiego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego od dworca PKP Gdańsk Główny do wylotu ul. Karmelickiej z poprawą dojścia do przystanków tramwajowych. W ramach projektu zostanie wykonana niezbędna do wyznaczenia przejścia infrastruktura.
3. Poszerzenie chodników oraz przebudowę tras rowerowych po wschodniej stronie ul. Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie - od ul. Rajskiej do ul. Hucisko. Z uwzględnieniem projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowanego przez Miasto.
4. Wyznaczenie trasy rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej: od ul. 3 Maja do al. Sikorskiego.

Więcej informacji: www.bo.rowery.gdansk.pl

Opis lokalizacji

Projekt będzie zrealizowany w kluczowych punktach komunikacyjnych miasta w następujących dzielnicach: - we Wrzeszczu Górnym na al. Grunwaldzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dmowskiego (przy "Manhattanie") (część 1 zadania) - w Śródmieściu na ul. Podwale Grodzkie i ul. Wały Jagiellońskie pomiędzy ul. Rajską a ul. Hucisko oraz przed Dworcem PKP Gdańsk Główny (część 2 i 3 zadania) - w Śródmieściu i na Chełmie na al. Armii Krajowej pomiędzy ul. 3 Maja a al. Sikorskiego (część 4 zadania)

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

1. Poszerzenie przejścia dla pieszych i budowa przejazdu rowerowego na al. Grunwaldzkiej przy "Manhattanie" - ok. 300.000 zł 2. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przy Dworcu PKP Gdańsk Główny - ok. 700.000 zł 3. Poszerzenie chodników i przebudowa tras rowerowych po wschodniej stronie ul. Wały Jagiellońskie i Podwale Grodzkie - ok. 800.000 zł 4. Wyznaczenie trasy rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej - ok. 1.000.000 zł RAZEM: 2.800.000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Projekt nie generuje dodatkowych kosztów utrzymania w stosunku do obecnych kosztów utrzymania.

Załączniki