projekt nr 11

11. Lelewela - ucywilizowanie parkowania w pasie zieleni – remont chodnika, utworzenie miejsc parkingowych i nasadzenia drzew


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Celem jest modernizacja północnego chodnika wzdłuż Lelewela z odnowieniem alei drzew (dosadzenie wyciętych drzew, wyznaczenie obszaru ochronnego dla poszczególnych drzew), a  przestrzeni pomiędzy drzewami, jeżeli się uda się uzyskać miejsce postojowe równoległe – utwardzenie terenu poprzez wybrukowanie (analogicznie jak na ul. Waryńskiego).
Ul. Lelewela jest jedną z uliczek starego Wrzeszcza, graniczy z placem Wybickiego i znajduje się w niedalekiej odległości od zrewitalizowanej części ul. Wajdeloty. Jest często odwiedzana przez turystów, którzy podążają szlakiem Gruntera Grassa (dom lat dziecinnych pisarza noblisty). W chwili obecnej ulica jest zaniedbana, na której panuje chaotyczne parkowanie na chodnikach i pasach zieleni oraz walają się śmieci. Pozyskane i wykończone miejsca postojowe dodadzą estetyki uliczce oraz poprawią jej standard poprzez eliminację rozjeżdżonych trawników. Pasy zieleni (ogródki) przy budynkach pozostaną bez zmian.

Opis lokalizacji

Ul. Lelewela tj. od placu Wybickiego do ul. Aldony (od ul. Aldony pas zieleni został odtworzony w 2016 r.). Łącznie ok 210 metrów. Remont dotyczy tylko strony z pasem zieleni - strony północnej.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Projekt 10 000 zł Koszt remontu chodnika i wydzielenia miejsc parkingowych 140 000 Koszt nasadzenia/wymiany drzew 10 000 Łącznie – ok 160 000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Bieżące utrzymanie drogi i chodnika, jak dotychczas, oraz utrzymanie nowych drzew.

Załączniki