projekt nr 9

9. Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: kartuska, zagrodowa, zakopiańska i sowińskiego.


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu oraz wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku zlokalizowanym w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego.
Od kilku lat mieszkańcy próbują zaprowadzić porządek oraz sprawić aby podwórko było przyjazne w użytkowaniu i wypoczynku.
Trzy lat temu z powodzeniem udało się wygrać oraz zrealizować projekt "Zielona ławeczka".
Mieszkańcy regularnie porządkują teren, próbują wyrównywać drogę wewnętrzną oraz dbają o zieleń w przydomowych ogródkach.
Podwórko to miejsce zabaw dla dzieci, wspólnych grilli czy festynów (Dni Sąsiadów).
Od lat największy problem stanowi teren śmietnika. W wyniku spotkania zorganizowanego przy współudziale Rady Dzielnicy, w zeszłym roku udało się podpisać umowę na sprzątanie terenu wokół śmietnika.
Pozostało zagospodarowanie terenu pod śmietnik, budowa solidnej wiaty oraz dojazdu do niej. Pojemniki stoją obecnie nieregularnie, niezamykane, a śmieci roznoszą się po całym terenie.

Opis lokalizacji

Podwórko w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

40.000 zł brutto, słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 gr

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Załączniki