projekt nr 5

5. Historia dolnego wrzeszcza na interaktywnej mapie turystycznej


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Wrzeszcz Dolny to dzielnica z ciekawą historią, architekturą i miejscami pamiętającymi ważne wydarzenia oraz postaci - nie tylko historyczne, ale też literackie i filmowe. Projekt ułatwi mieszkańcom i osobom odwiedzającym tę dzielnicę samodzielne zapoznawanie się z jej historią oraz atrakcjami lokalnymi poprzez opracowanie interaktywnej mapy internetowej, montaż tablic informacyjnych na dzielnicy oraz druk turystycznych map z miejscami o szczególnej wartości historycznej wraz z opisem.Projekt może być rozwijany w innych dzielnicach.
Zakres prac:
- Projekt graficzny mapy
- Przygotowanie opisów miejsc - konsultacje historyczne
- Zakup i montaż 2 tablic retro z mapami
- Projekt i montaż 20 tablic w miejscach historycznych z kodem QR odnoszącym się do mapy w internecie
- Druk map z opisem miejsc historycznych - nakład 3 tys. szt.
- Wykonanie mapy interaktywnej na portalu www.gdansk.pl
- Tłumaczenie opisów na jęz. ang.
- Opisy miejsc dla niewidzących (syntezator mowy www)

Opis lokalizacji

Mapy historyczne: 1. przy wyjściu z SKM Gdańsk-Wrzeszcz, obok Parku Kuźniczki 2. na Placu Komorowskiego. 20 tablic informacyjnych w miejscach historycznych zgodnie ze wskazaniem na mapie interaktywnej.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Tablice z mapą retro (zakup i montaż) 2 szt - 10.000 zł Tablice informacyjne (zakup i montaż) 20 szt - 10.000 zł Projekt graficzny mapy - 3.000 zł Opisy miejsc historycznych, konsultacje historyczne - 5.000 zł Druk map 3 tys. szt - 4.000 zł Wykonanie mapy w wersji elektronicznej z opisami - 10.000 zł Tłumaczenie opisów - 2.000 zł RAZEM 44.000 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Bieżąca konserwacja tablic i utrzymanie mapy na stronie www

Załączniki