projekt nr 3

3. Skarpowa: wiata śmietnikowa oraz nawierzchnia na placu zabaw (2 etap)


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

1. WIATA ŚMIETNIKOWA: Popękany, brudny, betonowy murek, wewnątrz kontenery. Przed nim pojemniki, które nie zmieściły się w środku. Obok na trawie odpady nietypowe, zielone i szkło. Taki obraz widzi każdy, kto przejeżdża ulicą Skarpową. Postarajmy się zmienić ten wizerunek okolicy.
Celem projektu jest budowa nowej wiaty, mogącej pomieścić wszystkie pojemniki, pamiętając o zwiększonej selektywności odpadów, która wejdzie w niedługim czasie. Wiata będzie zadaszona i obudowana, a przy wejściu do niej - informacja o podziale odpadów na konkretne rodzaje kontenerów.
Zagospodarowanie tego Punktu Gromadzenia Odpadów wpłynie pozytywnie na okolicę. Zmobilizuje mieszkańców do selekcji odpadów i dbania przez to o środowisko. - Maciej Rydz

2. Drugi etap inwestycji "PLAC ZABAW", zgodnie z wykonanym projektem, obejmuje montaż bezpiecznej, kolorowej nawierzchni poliuretanowej w obszarze występowania urządzeń zabawowych oraz budowę gładkiej alejki chodnikowej na terenie placu. - Zofia Pobłocka

Opis lokalizacji

1. Wiata śmietnikowa na styku ulic Skarpowa 48 i Kolonia Wyżyny (Działka 356/2 Obręb 79). 2. Plac zabaw znajduje się w zakolu ulicy Skarpowej ograniczonym numerami domów od 50 do 94.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Łączny koszt projektu wynosi 90.000 zł, w tym: 1. Wiata śmietnikowa 40.000 zł, 2. Zgodnie z oceną kosztorysanta koszt drugiego etapu dla placu zabaw wynosi 50.000 zł.

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Załączniki