projekt nr 8

8. Modernizacja nawierzchni ulicy wrzeszczańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodników


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

Modernizacja części ulicy Wrzeszczańskiej (wzdłuż domów Wrzeszczańska 7-21) wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodników po obu stronach ulicy.

Odcinek drogi objęty zadaniem składa się z jezdni o długości 230 metrów i szerokości 4 metrów, zbudowanej z kostki ażurowej. Po obu stronach ulicy jest wolna przestrzeń o szerokości około 2 metrów, którą można zagospodarować na chodniki.

Na przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Wrzeszczańskiej nawierzchnia z kostki ażurowej wymaga szybkiej naprawy, potrzebne jest również zbudowanie chodnika. Nawierzchnia w większości jest zniszczona i nierówna.
Na wymienionym odcinku ulicy brakuje kanalizacji deszczowej, przez co woda opadowa nie jest odpowiednio odprowadzana. W czasie deszczu tworzą się zastoiny wody i błota, w wyniku czego powstały ubytki na drodze. Brak kanalizacji przyczynia się również do zalewania piwnic mieszkańców.

Proponowane zmiany w znacznym stopniu poprawią wartość użytkową jak również estetyczną tej części osiedla.

Opis lokalizacji

Wrzeszczańska 7-21

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

kanalizacja deszczowa 70000zł chodniki po obu stronach 150000zł nawierzchnia 250000zł projekt 30000zł łącznie 500000zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Standardowe bieżące utrzymanie

Załączniki