projekt nr 4

4. Miejsca spotkań i odpoczynku-ławki na matarni (osiedle złota karczma)


Rodzaj projektu

Dzielnicowy

W kilku wybranych lokalizacjach zaplanowano stalowo-drewniane ławki. Konieczny będzie montaż 7 ławek na fundamencie betonowym zagłębionym w ziemi. Aktualnie na terenie wskazanego osiedla Złota Karczma w dzielnicy Matarnia brakuje miejsc do odpoczynku. Planowane obiekty i ich oddziaływanie na otaczającą przestrzeń nie tylko dadzą możliwość odpoczynku podczas spaceru wzdłuż lasu, ale również staną się impulsem do sąsiedzkiej integracji. Na terenie osiedla funkcjonują budynki mieszkalne z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz nowe inwestycje mieszkaniowe, przez co struktura mieszkańców składa się z "rdzennych" i nowych użytkowników przestrzeni. Przyrost populacji dzielnicy wymaga nowych inwestycji w sferze przestrzeni publicznych. Stosunkowo niedrogie i proste w realizacji ławki w odpowiednim układzie staną się zalążkiem nowych przestrzeni publicznych i miejsce integracji sąsiedzkiej mieszkańców w różnym wieku. Podwyższą również walory estetyczne zaniedbanej części dzielnicy.

Opis lokalizacji

Wskazanych zostało 6 lokalizacji wzdłuż linii lasu na styku osiedla Złota Karczma z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym (wzdłuż ulic Mjr Mieczysława Słabego i Złota Karczma, w obszarze działek nr: 22/5, 22/9, 12/2, 14/11). Szczegółowe oznaczenia na załączonej mapie.

Szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki

Wg załączonego cennika: koszt ławki z montażem-1439zł Koszt plnaowanej inwestycji: 7x1439=10073zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Ewentualne koszty remontu (malowanie, po dłuższej wieloletniej eksploatacji wymiana elementów). Pierwsze lata:brak kosztów, kolejne lata: około 100-150zł/ławka/rok