Numer
Nazwa projektu
1
Język + Kultura = INTEGRACJA

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 282 940 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W Gdańsku przebywa 20 tys. cudzoziemców i grupa ta stale rośnie. Ograniczony dostęp i niedostateczny zakres oferty nauczania j. polskiego i kursów kulturowych utrudnia proces integracji. Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnych kursów kulturowych i j. polskiego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży uczących się. Oferta dla dorosłych obejmie...

2
BEZPIECZNY GDAŃSK - 26 DEFIBRYLATORÓW DO RATOWANIA ŻYCIA W PRZESTRZENI MIASTA

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 760 650 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rozmieszczenie 26 urządzeń AED celem ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów miasta Gdańska. Dodatkowo projekt zakłada szkolenia z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenia dotyczyć będą osób przebywających w miejscach rozmieszczenia urządzeń lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Urządzenia będą publiczne więc dostęp do nich będzie powszechny. AED...

3
Walczmy z parkingową anarchią! Uporządkowanie parkowania na ulicach w kilku dzielnicach Gdańska, ochrona wąskich chodników przed blokowaniem

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 950 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada wykorzystanie barier fizycznych (słupki, donice, zieleń) do ochrony chodników i zieleńców przed rozjeżdżaniem. Projekt NIE ZAKŁADA likwidacji istniejących miejsc postojowych. Denerwują Cię auta blokujące chodniki, parkingowe łosie i inne przykłady egoizmu i zwykłej głupoty parkujących kierowców? TO JEST PROJEKT DLA CIEBIE! Uwa...

4
RATUJMY GDAŃSKI TRAMWAJ

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 700 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przedmiotem projektu jest odbudowa wagonu tramwajowego wyprodukowanego w 1955 r. w Konstalu (seria N, numer boczny 9016). Odbudowywany tramwaj stanowić ma doczepę (drugi wagon), który będzie mógł jeździć w składzie z wagonem Konstal N (numer boczny 11) - w załączniku znajduje się zdjęcie wagonu #11. Głównym zadaniem projektu jest rekonstrukcja pow...

5
VELODROM Gdańsk – etap I; Rowerzyści, wrotkarze, wózkarze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Czarny Dwór i Hallera.

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 2 800 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Co? VELODROM Gdańsk - obiekt dla sportu i rekreacji na kółkach (rowery, wrotki, wózki inwalidzkie) oraz dla edukacji komunikacyjnej. Zakres? Projekt podzielony na etapy, możliwe do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, oraz przy zaangażowaniu dodatkowych środków w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Etap I, do realizacji w 2018 i 2019 o...

6
BEZPIECZNY GDAŃSK - Zostań bohaterem ,uratuj komuś Życie, naucz się jak to robić.

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 283 040 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zajęcia praktyczne dla 1394 mieszkańców Gdańska uczące Pierwszej Pomocy Przedmedycznej "Emergency First Response " czyli jak wykonywać masaż serca, sztuczne oddychanie, postępowanie w przypadków krwotoków, poważnych ,ran ,oparzeń, wypadków. Całe prorodzinny będą mogły się uczyć.Każdy może nauczyć się wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie to d...

7
WIEŻA WIDOKOWA W PARKU ORUŃSKIM Z WIDOKIEM NA GDAŃSK I GDAŃSKIE ŻUŁAWY WIŚLANE

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 1 220 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa Wieży Widokowej w obszarze Góry Glinianej z pięknym widokiem na Gdańsk oraz Żuławy Wiślane. Projekt zakłada wzmocnienie szlaku turystycznego oraz podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska. Realizacja zadania powinna objąć także poprawę pieszych ciągów komunikacyjnych prowadzących na wzniesienie, wytyczenie (w przypadku takiej konieczności...

8
Uniwersalny park dla wszystkich z problemami w poruszaniu się, z dysfunkcjami sensorycznymi, motorycznymi, z niepełnosprawnością umysłową czy seniorów

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 1 350 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Park orientacji uniwersalnej ma celu pomoc osobom z dysfunkcjami na wyjście z domu i poruszanie się w przestrzeni miejskiej W tym celu potrzebne jest dla nich stworzenie miejsca do ćwiczeń gdzie będą mogli oni ćwiczyć poruszanie się w warunkach takich jak w rzeczywistości. Park symulujący przestrzeń miasta zapewni trening poruszania się w przestrze...

9
"Wagon repatriantów" - utworzenie stałej ekspozycji muzealnej poświęconej Kresowiakom, którzy po II Wojnie Światowej w Gdańsku znaleźli swój nowy dom.

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 2 800 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Ponad 1/3 mieszkańców dzisiejszego Gdańska ma poprzez rodzinne powiązania swoje korzenie na dawnych Kresach Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Wileńskiej i Nowogrodzkiej. Projekt zakłada utworzenie ekspozycji muzealnej przybliżającej dzisiejszym mieszkańcom losy ich dziadków i rodziców, którzy po II Wojnie Światowej w Gdańsku znaleźli ...

10
Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w Gdańsku - część 2

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 2 800 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest poprawa spójności i jakości sieci głównych tras pieszych i rowerowych Gdańska. Nowa sytuacja komunikacyjna miasta po otwarciu tunelu portowego umożliwia znaczącą poprawę warunków ruchu w centrum miasta oraz poprawę dojścia do przystanków komunikacji publicznej. Projekt obejmuje: 1. Dwukrotne poszerzenie przejścia dla pieszych...

11
PRZYSTANEK ZABYTEK

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 590 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt pt. „ PRZYSTANEK ZABYTEK ” zakłada zgodnie z oznaczeniami na mapce: • remont jezdni i chodnika • budowa/modernizacja zatoki autobusowej • stworzenie przestrzeni spotkań z elementami małej architektury (trzy ławki, kosz na śmieci ) • remont nawierzchni i balustrady kładki pieszej na rzece Motławie • budowa małego mola pomostu pływające...

12
Inteligentne ławki solarne w Gdańsku

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Pomysł postawienia miejskich ławek solarnych, z wbudowanymi panelami słonecznymi, czerpiącymi energię ze światła dziennego i mogącymi oddawać ją w postaci możliwości ładowania urządzeń mobilnych. Zmniejsza to emisję CO2 Naładować urządzenie mobilne będzie można poprzez USB lub metodą indukcyjną. Wbudowany hot spot pozwoli mieszkańcom korzystać z da...

13
PLATFORMERSI, czyli wsiąść do tramwaju byle jakiego... pełne otwarcie Gdańskich tramwajów na potrzeby pasażerów poruszających się na wózkach - etap I

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 1 410 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Mobilność stała się symbolem czasów, w których żyjemy. Chcemy czerpać z niej wszyscy – młodsi i starsi, chodzący i jeżdżący. Wśród nich jesteśmy i my, PLATFORMERSI! Korzystający z komunikacji miejskiej, poruszamy się przy pomocy wózków inwalidzkich i spacerowych. Do bezpiecznego i nieingerującego w naszą przestrzeń osobistą pokonywania różnic odleg...

14
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 2 250 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów wokół siedmiu zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Przymorze Małe, Kokoszki i Matarnia. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz realizacją m.in.: - ścieżek dla biegaczy, rolkarzy i rowerzystów, - oświetlenie, - postawienie mebli miejskich (...

15
Kanał Raduni dla każdego, o każdej porze. Mieszkańcy poprawiają miasto - montaż oświetlenia, budowa chodnika, zasadzenie drzew.

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 1 139 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Sprawmy, aby trakt nad Kanałem Raduni stał się wygodniejszą, bezpieczniejszą i przyjemniejszą drogą dla gdańszczan. Oświetlmy najciemniejsze miejsca, dopełnijmy brakujący fragment chodnika, zasadźmy drzewa. Część z nas przemierza tę trasę codziennie w drodze do pracy i z powrotem - zwłaszcza dla mieszkańców południowych dzielnic miasta jest to dob...

16
5 linariów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach.

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 520 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wzbogaćmy gdańskie tereny rekreacyjne o piramidy linowe! Te tak lubiane przez dzieciaki urządzenia są zbyt drogie, aby budować je na placach zabaw z dotacji miejskich czy w oparciu o sponsorów i dlatego jest ich w Gdańsku tak niewiele. Pozyskajmy zatem fundusze, aby takie piramidy-linaria powstały w miejscach, w których rodzice i dzieci z różnych ...

17
Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż Chłopskiej i Rzeczypospolitej

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 2 445 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ulicy Chłopskiej i Alei Rzeczypospolitej polegająca na utworzeniu ciągu pieszo-rowerowego poprzez wymianę nawierzchni, wytyczenie pasa rowerowego oraz oświetleniu całego ciągu pieszo-rowerowego. Projekt zakłada modernizacje ciągu pieszego po południowej stronie ulicy Chłopskiej i alei Rzeczypospolitej...

18
Sport i rekreacja nad Opływem Motławy

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 700 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Lokalizacja inwestycji jest przewidziana na terenie pasa nadwodnego Opływu Motławy o pow. 1,70 ha (własność gminy), który stanowi atrakcyjny teren do wykorzystania na cele rekreacji i sportu dla mieszkańców Gdańska. Obecnie do celów rekreacji służy utwardzona ścieżka wybudowana na wałach przeciwpowodziowych.Jednak potencjał tego malowniczego obsza...

19
Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana, 5 stojaków na rowery w” Krainie Zabawy”

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 621 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wniosek na wielokrotny apel mieszkańców o dokończenie dróg rowerowych do Parku Reagana Zakłada dokończenie istniejących dróg rowerowych ,które kończą się w połowie drogi . To najbardziej uczęszczane drogi dla rowerzystów do Parku Reagana i nad morze ,ale korzystają z nich także rolkarze ,ludzie na hulajnogach .Ich brak powoduje niebezpieczeństwo ...

20
Kanał Raduni przyjazny dla pieszych i rowerzystów

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 1 280 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wał kanału Raduni po remoncie zachęca nową nawierzchnią do aktywnego spędzania czasu (spacer, bieg, rolki, rower itd.). Brakuje na nim jednak podstawowej infrastruktury w postaci schodów, koszy, ławek, oświetlenia... PORA TO ZMIENIĆ! - Uzupełnienie tzw. małej architektury na wale kanału Raduni - od Al. Armii Krajowej do granicy z Pruszczem Gdańs...

21
KOTY DLA GDAŃSKA, GDAŃSK DLA KOTÓW

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 271 680 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt ma na celu promocję Miasta Gdańska jako Przyjaciela zwierząt wolno bytujących (kotów, które są najliczniejszą i najbardziej potrzebującą grupą wśród zamieszkujących miasto gatunków) , poprzez objęcie opieką kotów żyjących wśród nas na co dzień, będących nieodłącznymi towarzyszami naszego miejskiego życia. Z jednej strony obejmie promocj...

22
Znam swoje prawa - działam i zrzeszam się!

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 280 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Bądź osobą świadomą swoich praw! Dowiedź się jak skutecznie być aktywnym, mieć wpływ na realne zmiany i współtworzyć nasze miasto. Chcesz żyć w świadomym swoich praw społeczeństwie obywatelskim? Chodź na demonstracje, ale zwiększaj również swoją wiedzę. Wiemy, że W GRUPIE SIŁA! i dlatego zachęcamy do głosowania na wielotorową edukację społeczną ...

23
Przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna „W otoczeniu Mistrzów ”

Typ projektu: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 280 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przedmiotem realizacji zadania jest poprawa stanu zagospodarowania zieleńca wraz z wprowadzeniem elementów edukacyjnych (związanych z koncepcja i polityką Muzeum Narodowego, nie stanowiących urządzeń placu zabaw ani nie tworzących obszaru dla placu zabaw) oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych. Inicjatywa zakłada zlecenie zaprojektowani...

×